100 URODZINY OJCZYZNY

Na zaproszenie biblioteki szkolnej i ze wsparciem p. Jolanty Wantuch-Skorupy młodzież naszej szkoły przygotowała kartki ż życzeniami dla szanownej Jubilatki, w których młodzi obywatele składali życzenia stuletniej Ojczyźnie. Wzruszające, szczere, wyrażające szacunek i przywiązanie słowa zostały odczytane na uroczystym apelu, który odbył się w piątek, 9. listopada, w sali bieckiego kina Farys.
Przytaczamy tutaj wybrane spośród zapisanych na kartach życzenia:
„Droga Polsko, z okazji Twego święta składam Ci życzenia. Wszyscy Polacy kochają Cię, jesteś naszym domem i naszym krajem. Wszyscy znamy Twoje symbole: flaga, hymn i orzeł biały na czerwonym tle. Wiele przeżyłaś na wojnach, miałaś trzy rozbiory, lecz nie martw się- jesteśmy tu z Tobą- my Polacy, którzy kochają Cię całym sercem. Masz piękne widoki, miasta i wspaniałą stolicę. Niech Polska żyje jak najdłużej, bo bez Polski nie ma Polaków”.

Część uczniów naszej szkoły brała również udział w obchodach gminnych, podczas których zasadzono trzy lipy upamiętniajace trzech bieckich patriotów: Wilhelma, Witolda i Wiesława Fusków. Zaangażowani byli w działanośc patriotyczną pod koniec XIX i na początku XX wieku.Wilhelm był powstańcem styczniowym, Witold walczył wojnie obronnej Polski (potem działał w konspiracji, zginął w Auschwitz), Wiesław po przegranej wojnie 1939r przedostał się na Zachód gdzie walczył m.in w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich. Po wojnie wrócił do Polski, do Biecza. Wszyscy trzej ponadto byli zaangażowani w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Mogą być wspaniałym przykładem patriotów dla współczesnej młodzieży. 

Galeria zdjęć: 
Back to Top