100 zadań na 100 - lecie Niepodległości

W ramach setnej rocznicy odzyskania niepodleglości samorząd uczniowski  we współpracy z nauczycielami matematyki zorganizowal akcję pt. ,,100 zadań na 100 - lecie niepodległości Polski". Punktualnie o godz. 8:00 wybrani uczniowie klas IV-VII SP i VII SP oraz III Gimnazjum  mierzyli się z niełatwą materią matematyczną w postaci stu zadań. Stopień trudności został dostosowany do możliwości naszych matematycznych asów, w zależności od wieku i wymagań przewidzianych w podstawie programowej dla danej klasie. Wszystkie zdania zostały wykonane poprawnie, w czasie jednej godziny lekcyjnej. Gratulujemy wszystkim uczestnikom naszego matematycznego przedsięwzięcia.

Galeria zdjęć: 
Back to Top