Bohaterowie naszej codzienności - konkurs na wiersz

Rzadko na moich wargach…najdroższy wyraz: Ojczyzna”

 

W dniu 6 listopada 2018r. w bibliotece szkolnej Zespołu Szkól im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu odbył się finał konkursu na wiersz o tematyce patriotycznej, który został ogłoszony, aby uczcić obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorkami konkursu były panie: Lucyna Maryniak, Halina Bednarz i Dorota Targosz. Do finału zakwalifikowano 16 utworów. Podczas konkursu wiersze prezentowali ich autorzy oraz uczniowie i uczennice ZS Mielec.

Jury w składzie: pan Zbigniew Michalski – prezes Mieleckiego Towarzystwa Literackiego w Mielcu oraz członek Związku Literatów Polskich, wicedyrektor ZS – pani Agnieszka Kusak, nauczycielki polonistki panie: Lucyna Maryniak i Halina Bednarz oraz pani Dorota Targosz – bibliotekarka, wyłoniło następujących laureatów konkursu:

I miejsce: Karol Tomczyk z kl.1a

II miejsce ex aequo: Krzysztof Piecuch i Karol Wypasek z kl.2c

                                 oraz Jakub Ciemięga z kl.1e

III miejsce ex aequo: Krystian Czepiel z kl.1a oraz Agnieszka Grzyb z kl.1e

Jury postanowiło też przyznać Wyróżnienia: Kacprowi Wójcikowi z kl.1a, Krystianowi Wieczerzakowi również z kl.1a i Danielowi Machaj z kl.1e, a także Nagrodę Specjalną Pawłowi Witkowi z SP nr1, który wraz Jakubem Ciemięgą zapewnili wzruszająca oprawę muzyczną konkursu.

Wyróżnione utwory zostały ocenione najwyżej ze względu na oryginalność, poprawność stylistyczną,  językową a także walory literacie i ogólne wrażenie artystyczne. Jak powiedział pan Zbigniew Michalski - gość specjalny i przewodniczący konkursowego jury, nagrodzone wiersze zostaną wydrukowane w Almanachu Poetyckim Mieleckiego Towarzystwa Literackiego pt.: „Wersy dla Niepodległej”. Konkurs na wiersz patriotyczny wpisuje się w bogaty program obchodów          100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.

Galeria zdjęć: 
Back to Top