Co czytano 100 lat temu?

Członkowie Klubu Czytelniczego otrzymali zadanie, aby porozmawiać z Dziadkami i Rodzicami ana temat lektur z czasów ich dzieciństwa. Na kolejne spotkanie przynieśli teksty wywiadów i zaprezentowali wyniki sondy. Okazało się, że najpopularniejszym autorem jest Henryk Sienkiewicz oraz jego książki takie jak: "W pustyni i w puszczy" orazTrylogia. Wymieniono również Józefa Kraszewskiego. 

Galeria zdjęć: 
Back to Top