Czym Twa ziemia?

Co oznacza słowo „Polska”? Czy Polska to tylko kraj na mapie? Nie… zastanawialiśmy się, co oznacza słowo „ojczyzna”. Nad tym, skąd wziął się nasz język, dlaczego polszczyzna utrzymała się w narodzie, chociaż naród istniał bez ziemi. Mówiliśmy o pięknie przyrody i o tym, czym jesteśmy bogaci… Nie obyło się także dyskusji nad tym, czym są stereotypy… i nad tym, że niektórzy ludzie za granicą naszego kraju przylepiają nam niesprawiedliwe etykietki – my tak uważamy, bo przecież się z większością z nich nie zgadzamy. Pani prezentowała nam filmy i wywiady, zrobiliśmy też wspólne gazetki tematyczne i plansze, które można wywiesić w szkolnym holu… Rozwiązywaliśmy zagadki, krzyżówki i quizy – także internetowe

Galeria zdjęć: 
Back to Top