Gra miejska- "NIEPODLEGŁOŚĆ WŚRÓD NAS"

1 października 2018 r. uczniowie klasy ósmej uczestniczyli w grze miejskiej pt. „Niepodległość wśród nas” . Konkurs miał formę tzw. gry miejskiej, w której brały udział pięcioosobowe drużyny . Miał on na celu upamiętnić 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Każda drużyna musiała odwiedzić 8 punktów w Olkuszu. W Urzędzie Miasta i Gminy uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące sytuacji politycznej na ziemiach polskich podczas I wojny światowej oraz odzyskania niepodległości, w Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej wykazywali się wiedzą dotyczącą mieszkańców Olkusza i ziemi olkuskiej zasłużonych dla odzyskania niepodległości. Z kolei w Muzeum Regionalnym PTTK odpowiadali na pytania dotyczące sytuacji politycznej i społecznej  w Olkuszu i na ziemi olkuskiej w latach 1914 – 1920.  

Galeria zdjęć: 
Back to Top