Historia społeczności żydowskiej w Zielonej Górze

Nasz projekt miał wymiar społeczno-historyczny, polegający na współpracy z Lubuską Fundacją Judaica w obronie pamięci o dawnej gminie żydowskiej w Zielonej Górze. Braliśmy udział z nimi w obchodach osiemdziesiątej rocznicy Nocy Kryształowej (16 listopada 2018 r. w Muzeum Lubuskim) i dzięki ich zdjęciom i tekstom stworzyliśmy spracerownik po miejscach związanych z kulturą żydowską dawnej Zielonej Góry.  Temat ten uznaliśmy za ważny i ciekawy zarazem, ponieważ w zbiorowej świadomości mieszkańców miasta pamięć o dawnych jego żydowskich obywatelach nie jest specjalnie podkreślana, zaś oni bardzo przyczynili się do rozwoju miasta. Poza tym miejsca związane z kulturą żydowską, jak dawne sklepy, miejsce po spalonej synagodze czy szczególnie dawny cmentarz żydowski wymagają pielęgnacji i szacunku.

Galeria zdjęć: 
Back to Top