Historia zamknięta w pamięci. Kształcenie kompetencji społecznych i obywatelskich.

"Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem - staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium" (Józef Piłsudski)

 

W związku z obchodami 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, realizując program Młodzi w akcji – Wiwat niepodległość!, stworzyłam projekt pt. "Historia zamknięta w pamięci". Jego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych poprzez upamiętnienie działań bohaterów codzienności, ukazanie roli przeszłości i pamięci o niej młodemu pokoleniu, rozbudzanie zainteresowań uczniów historią, kształtowanie poczucia tożsamości i związku ze swoją „małą ojczyzną”, a także integracja środowiska lokalnego. Projekt wpisuje się również w zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie kompetencji kluczowych. Uczniowie usprawniają porozumiewanie się w języku polskim, kompetencję społeczną i obywatelską, podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, jak i kompetencje informatyczne.

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące działania:

1. Spotkanie z bohaterem codzienności (Waldemarem Pieturą),

2. Przeprowadzenie przez uczniów wywiadów ze świadkami historii,

3. Projekt fotograficzny 'Pamięć w sercach młodych Polaków o historycznej Warszawie i okolicach'

4. Wystawa historycznych pamiątek rodzinnych: militari (również związanych z I wojną światową), odznaczeń wojskowych, medali, fotografii, przedmiotów codziennego użytku, mundurów itp.

 

W roku szkolnym 2017/2018 zgromadzonych zostało osiemnaście wywiadów, które zostały nagrane, przetranskrybowane i poddane opracowaniu filologicznemu. Znacząca jest ich liczba – to ponad 100 stron spisanych relacji, które pięknie korespondują z 100-tną rocznicą urodzin Niepodległej. Relacje dotyczą szczególnie dwóch ważnych w dziejach naszego narodu okresów – II wojny światowej i komunizmu. Przedstawione w nich osoby to bohaterowie codzienności, którzy pamiętają o minionych wydarzeniach i chcą dzielić się tym z innymi. Ich wypowiedzi przedstawiają autentyczne wydarzenia, których byli świadkami lub uczestnikami. Rozmówcy przybliżają historię młodemu pokoleniu – dzieciom, które pragną dowiedzieć się, jak najwięcej o tamtych zdarzeniach. Dzięki temu historia staje się żywa. Świadectwa są autentyczne, niepowtarzalne, dlatego też tak ważne było ich spisanie. Wspólnie przygotowane dzieło ma na celu przekazanie młodemu pokoleniu wartości, jaką jest historia narodu i pamięć o niej – stąd tytuł projektu. Formą utrwalenia pamięci może być fotografia, dlatego zebrano blisko czterdzieści zdjęć, które zostały dołączone do narracji.

 

Opiekunowie: nauczyciel języka polskiego, Joanna Jastrzębska przy współpracy z pedagogiem szkolnym - Martą Asman-Milczarek

Galeria zdjęć: 
Back to Top