Mali Patrioci dla Niepodległej

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodleglości przedszkolaki w ZSPw Korczynie wzięły udzial w szeregu różnych działań. Należały do nich:

  • udział w konkursie plastycznym "100 pozdrowień na stulecie odzyskania niepodległości" zorganizowanym w ramach ogólnopolskiej akcji "100 pozdrowień na 100-lecie Niepodległości" W konkursie wzięło udzial 5 dzieci, które z pomocą rodziców wykonały pocztówki ukazujące zabytki Biecza. Ponadto w przedszkolu wspólnie wykonano jeszcze trzy widokówki. Wszystkie kartki zostały rozesłane przez koordynatora akcji do innych szkół w Polsce.
  • zorganizowanie lekcji otwartej dla rodziców poświęconej treściom patriotycznym. Zajęcia odbyły się 07.11.2018r. a ich główne cele to:kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej, utrwalenie wiadomości dotyczących symboli narodowych oraz wzbogacenie słownika dzieci o nowe pojęcia zwizane z patriotyzmem. Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 9.15 zabawą integracyjną" S jak syczący wąż", po czym dzieci wzięły udział w dwóch zabawach dydaktycznych. Pierwsza z nich polegala na grupowaniu przedmiotów według kategorii Polska i świat. Na dywanie rozłożono dwie obręcze. W jednej byl napis Polska, w drugiej świat. Zadaniem dzieci było losowanie obrazków a następnie odłożenie ich do odpowiedniej obręczy. Druga zabawa "moneta" doskonaliła umiejętność podzialu na sylaby oraz wyodrębniania głosek w nagłosie i wygłosie wyrazów tematycznie związanych z treściami patriotycznymi (Polska, wolność, niepodległosć, Warszawa, prezydent, rząd, hymn, flaga, godło, jedność). Następnie wychowankowie obejrzeli krótki film edukacyjny "Polak mały" po którym omówione zostały symbole narodowe i ich historia. Ostatnim punktem zajęć było wspólne wykonanie, z udzialem rodziców, kokard narodowych wdług instrukcji nauczyciela.
  • pogadanka o historii Polski wzbogacona czytaniem fragmentów opowiadań osób, które przeżyły trudny czas wojny. Pogadankę  wzbogacono wysłuchaniem kilku pieśni patriotycznych i omówieniem ich treści. Dodatkowo wykonano makietą Polski oraz symbole narodowe tj: godło i flagę.
  • udział w uroczystym odśpiewaniu, wraz z uczniami, nauczycielami i pracownikami administarcji i obslugi ZSP, hymnu państwowego 10.11.2018r. o godzinie 11.11.
Galeria zdjęć: 
Back to Top