Młodzi w Akcji ratują historyczne nagrobki na miejscowym cmentarzu!

Grupa siedmiorga uczennic i uczniów z klas trzecich gimnazjalnych podjęła się ratowania zaniedbanych, bo przez pokolenia niepamiętanych przez nikogo nagrobków na miejscowym tzw. starym cmentarzu w Bargłowie Kościelnym.

Pomysł powstał, gdy młodzież przed Świętem Zmarłych odwiedzała groby swoich bliskich. Zupełnie spontanicznie postanowili zinteresować się kilkunastoma ogrodzonymi grobami poległych żołnierzy- niestety, były one w tak złym stanie, że nawet nie wiadomo, jacy polegli zostali w tych mogiłach obrośniętych mchem i zielskiem pochowani. Mogiły nie posiadały też żadnych tabliczek informujących o poległych. Wiadomo tylko, że pochowani tu żołnierze różnych narodowości walczyli o wolność Suwalszczyzny, a miejscowi i odwiedzający cmentarz podczas świąt goście zapalali znicze, czasami zdarzało się też, że ktoś zostawiał sztuczne kwiaty.

20 października 2018 roku spotkaliśmy się w ramach programu Młodzi w Akcji i podjęliśmy  Akcję Ratownia Historycznych Nagrobków! Podczas spotkania przyjęliśmy cel główny naszych działań i opracowaliśmy szczegółowy harmonogram prac oraz ustaliliśmy osoby i instytucje wspomagające naszą Akcję.

1. Celem naszej Akcji jest uratownie ginących historycznych nagrobków na starym cmentarzu w Bargłowie Kościelnym- w każdym roku uratujemy kilka nagrobków.

2. W każdym roku, 1 i 2 listopada będziemy zbierać do puszek pieniądze na cmentarzu, a wiosną czyścić nagrobki i usuwać z nich chwasty.

3. Do współpracy zaprosimy proboszcza miejscowej Parafii oraz właściciela firmy kamieniarskiej.

4. Opiekunką Akcji będzie Bogusława G., nauczycielka.

5. Odpowiedzialnymi za organizację będą: Kasia G. Kamil S.oraz Paulina B.

6. Spotkania będą odbywały się co dwa tygodnie oraz w sytuacji wymagającej podjęcia ważnej decyzji.

Pomysł wdrożyliśmy i udało się! Proboszcz ogłosił w kościele o naszej inicjatywie i w cięgu dwóch dni, tj. 1.11.2018  i 2.11. 2018 roku zebraliśmy 1963,50 zł. Do naszej Akcji przyłączyli się inni z klas trzecich gimnazjalnych- kwestowało nas siedmioro osób: Kasia G. Kamil S. Piotrek B. Sylwia H. Kacper S. Patrycja W. oraz Karolina A.

Za zebrane pieniądze firma kamieniarska wykonała trzy kamienne nagrobki oraz napis "Poległym- społeczność Ziemi Bargłowskiej", a my- zgodnie z ustaleniami z firmą kamieniarską- czyściliśmy z chwastów teren wokół nagrobków.

W tym roku odkryliśmy też i dokonaliśmy konserwacji trzech XIX- wiecznych nagrobków ( najstarszy datowny na 1802 rok ) znajdujących się w sąsiedztwie historycznej i odnowionej cmentarnej kapliczki.

Jesteśmy dumni, że ratujemy naszą przeszłość- kulturę i szanujemy pamięć o wszystkich, którzy, często bezimiennie oddawali życie za Wolnosć i Niepodległość.

Galeria zdjęć: 
Back to Top