Na Tropach Niepodległości - gra terenowa

W grze terenowej pt. „Na tropach niepodległości”, organizowanej przez klasę 6a w ramach realizacji projektu CEO: „Wiwat niepodległość!” biorą udział grupy, max. 10 osób z klas 5. i 6.(razem 9 grup). W szkole uczniowie wybierają lidera i kolor grupy oraz zaopatrują się w znicz
i szarfę dla lidera w wybranym kolorze. Każda grupa wymyśla dla siebie nazwę związaną
z niepodległością. Kolory do wyboru: biały, czerwony, zielony, niebieski, żółty, czarny, fioletowy, brązowy i pomarańczowy.

ZADANIA DO WYKONANIA PRZED WYRUSZENIEM W TRASĘ:

 1. Odwiedzić wystawę z okazji 100-lecia Niepodległości Polski – zapamiętać jak najwięcej informacji dotyczących lokalnych bohaterów i miejsc związanych z walkami o niepodległość na terenie Bestwiny.
 2. Przeczytać informacje i obejrzeć wystawy na korytarzach szkolnych na temat odzyskania przez Polskę niepodległości.
 3. Zaopatrzyć się w znicz i szarfę w wybranym przez grupę kolorze.
 4. Wymyślić nazwę dla grupy związaną z niepodegłością.
 5. Wybrać lidera grupy.

 

Przed wyściem liderzy grup zabierają Karty Patrolowe, mapki i wychodzą pod opieką nauczycieli
w następującej kolejności:

 1. Trzy grupy o godz. 10.00 – klasy: 5a – gr1 i 2; 5b – gr.1

  (kl.5a gr 1. zaczyna od punktu nr 1 – Zamek/park; kl. 5a gr 2. zaczyna od punktu nr 2 – Czworaki; kl. 5b – gr 1 zaczyna od punktu 6 - Ryszkówka)

 2. Trzy grupy o godz. 10.15 klasy 5b – grupa 2; 5c – gr 1 i 5c grupa 2.

  (kl.5b gr.2 zaczyna od punktu nr 1 – Zamek/park; kl.5c gr 1. zaczyna od punktu nr 2 – Czworaki; kl.5c gr 2. zaczyna od punktu 6 - Ryszkówka)

 3. Trzy grupy 0 godz. 10.30 - klasy 6a – i 6b gr 1 i 2

  (kl.6a zaczyna od punktu nr 1 – Zamek/park; kl.6b gr.1 zaczyna od punktu nr 2 – Czworaki; kl.6b gr. 2. zaczyna od punktu 6 - Ryszkówka)

 

Zadaniem każdej grupy jest: dojść do punktu patrolowego, nanieść precyzyjnie zdobywane punkty na mapkę, odpowiedzieć na pytania organizatorów oraz wykonać we wszystkich 6. punktach zlecone grupie zadania. Oceniana będzie poprawność odpowiedzi, pomysłowość wykonywania zadań i zachowanie na punktach oraz nazwa grupy.

ZADANIA DO WYKONANIA:

 1. ZAMEK/PARK

  Każda grupa otrzymuje kopertę z:

  * fragmentem wspomnień Władysława Niemczyka ps. „Lis” z Janowic k. Bestwiny – dowódcy oddziału partyzanckiego AK i udziela odpowiedzi na dwa pytania dotyczące jego życia.

  * zaszyfrowaną informację, gdzie znajduje się ukryty skarb – flaga Polski, po złamaniu kodu, grupa odnajduje flagę i umieszcza ją pod pomnikiem „Walk o Niepodległość” przy Zamku w specjalnie do tego przeznaczonym wazonie.

 2. CZWORAKI

  Po zapoznaniu się z informacją na temat lokalnego bohatera Antoniego Pająka (Prezesa Rady Ministrów rządu RP na uchodźstwie w latach 1955–1965) – uczestnicy odpowiadają na pytanie dotyczące jego walki w Legionach oraz zaznaczają na mapce: rzekę Białą, Wisłę, Śląsk Cieszyński, ziemię Małopolski Zachodniej i Górny Śląsk.

 3. STRAŻNICA

  Uczestnicy zapoznają się z opisem działalności organizacji „Sokół”, działającej w Domu Ludowym,który mieścił się kiedyś w obecnej Strażnicy i udzielają odpowiedzi na pytania oraz tworzą z siebie rzeźbę wyobrażającą: NIEPODLEGŁOŚĆ

 4. MUZEUM

  Uczniowie losują koperty. Zadaniem jest odnaleźć w Muzeum konkretny eksponnat i opisać go.

 5. CMENTARZ

  Uczniowie otrzymują koperty, w których znajduje się informacja dotycząca grobu, który muszą odnaleźć, a potem poszukać ukrytego tam listu od bohatera narodowego tam spoczywającego. W nim jest zadanie do wykonania: dowiedzieć się kto tam spoczywa, kiedy się urodzić i zmarł oraz wszelkie dodatkowe informacje tam się znajdujące oraz zapalić przyniesiony znicz. Następnie grupa ma za zadanie znaleźć na cmentarzu Pomnik Żołnierzy Wyklętych i zapalić tam znicz (który dostają po wykonaniu 1. zadania)

 6. RYSZKÓWKA

  Miejsce związane z Józefem Ryszką z Bestwiny – bohaterem walczącym o niepodległość Polski w latach 1909-23 oraz w czasie II wojny światowej. Obecnie jest tu restauracja.

  Pierwsze zadanie to udzielenie pomocy rannej sanitariuszce (uczniowie musieli wykazać się pewną wrażliwością – mieli zareagować na konkretną sytuację, która działa się na ich oczach w momencie dochodzenia do punktu - dziewczyna biegnie, przewraca się i nie może wstać, bardzo boli ją noga). Następnie na podstawie życiorysu Józefa Marka Ryszki mieli napisać dla niego wniosek o odznaczenie z okazji 100-lecia Niepodległości Polski oraz zaznaczyć na zdjęciu J. M Ryszkę wg zamieszczonego opisu.

Karta Patrolowa

 1. Nazwa drużyny (związana z NIEPODLEGŁOŚCIĄ POLSKI)

…..................................................................

 

 1. Klasa, skład drużyny, kto jest liderem i opiekunem

….............................................................................................................................

 

 1. Na starcie, czyli w szkole drużyny otrzymują mapki Bestwiny oraz karty patrolowe. Zespoły losują wcześniej kolory i zaopatrują się w szarfę dla lidera. W trakcie marszruty, czyli poruszania się od punktu do punku proszę zwracać uwagę na nazwy ulic, które mijacie. JEST TO WAŻNE. Przy każdym punkcie proszę podać hasło: NIEPODLEGŁOŚĆ. Każda drużyna usłyszy inny odzew, który musi zapisać na karcie patrolowej. Zabierzcie ze sobą znicz, który zapalicie na wskazanym grobie oraz długopis.

 

Punkt patrolowy

 1. Park i zamek

H. Niepodległość

O. ………………..

 1. Czworaki

H. Niepodległość

O. ………………..

 1. OSP Bestwina

H. Niepodległość

O. …………………

 1. Muzeum Regionalne

H. Niepodległość

O. ……………………..

 1. Cmentarz parafialny w Bestwinie

H. Niepodległość

O. ………………………..

 1. Ryszkówka

H. Niepodległość

O. ………………………….

Nazwy ulic, które mijacie

 

Mapa

Znicz

Szarfa

Odzew

Podsumowanie

 

Bestwina dn. 9. 11. 2018r.

 

Back to Top