Nasza droga do patriotyzmu - patriotyzm codzienny

Nasza droga do patriotyzmu codziennego to także udział w różnych projektach. I tak, bardzo aktywnie włączyliśmy się w wybory szkolne i samorządowe. Przeprowadziliśmy lekcje dotyczące roli różnych rodzajów samorządów, odbyliśmy spotkanie z radnym naszego miasta, poznaliśmy najważniejsze miejsca w UM, omówliliśmy problemy naszej dzielnicy, prosiliśmy o wsparcie w ich usuwaniu.  W planowaniu działań pomogła nam ukończona w tamtym roku "Szkoła Demokracji". Realizujemy projekt Młodzieżowy Budżet Miasta. W tym roku w demokratycznych wyborach przyjęliśmy do realizacji projekty uczniów dotyczące szafek szkolnych dla klas 5 oraz doposażenia kącika SU.  A teraz prowadzimy akcję Budżet Obywatelski. W naszej szkole mamy kącik do głosowania, a samodzielnie wykonanymi plakatami rozwieszonymi w dzielnicy przypominamy mieszkańcom o głosowaniu.

Galeria zdjęć: 
Back to Top