Nasze drogi do patriotyzmu - historia Naszej Ziemi

A historia naszej dzielnicy jest barwna i ciekawa. Poznajemy ją robiąc projekty, wystawki czy zbierając eksponaty do naszej Izby Regionalnej. Ale najwięcej wiadomości zdobywamy uczestnicząc w "Spacerach z historią w tle" ( przewodnik z PTTK oprowadza nas po wszystkich ważnych miejscach naszej małej ojczyzny i opowiada ich historię), rajdach historycznych czy imprezach upamiętniających ważne wydarzenia. Pokusiliśmy się też o spisanie historii naszej dzielnicy - Ostrów Górniczych. Pracę napisali uczniowie gimnazjum. Można ją przeczytać na stronie naszej szkoły. Jest naprawdę ciekawa.

Galeria zdjęć: 
Back to Top