Niepodległa w grze terenowej

9 listopada 2018 roku już po raz drugi zorganizowaliśmy terenową grę- tym razem miała ona szczególny wymiar, bowiem odbyła się w stulecie Niepodległości. Celem tegorocznej  gry było zachęcenie uczniów i  mieszkańców Bargłowa Kościelnego do poznania historii miejscowości od odzyskania niepodległości do współczesności. Naszym zdaniem to atrakcyjny sposób na upowszechnianie wiedzy o drogach Polski do Niepodległej a zarazem wzmacnianie poczucia lokalnej wspólnoty będącej częścią naszej Niepodległej Ojczyzny.

Przed finałem gry przeanalizowaliśmy nasze możliwości ( uwarunkowania ), opracowaliśmy scenariusz zawierający fabułę, określiliśmy uczestników gry, zakres współpracy z instytucjami oraz organizację gry. Nasza gra, zaplanowana z wielkim rozmachem, wymagała dokładnego opracowania logistycznego, stąd szczególnie ten element wymagał dużo pracy. Musieliśmy też zadbać o zdrową rywlizację, bo to  zawsze uatrakcyjnia grę i dostarcza wszystkim uczestnikom dużo emocji. Efektem wstepnej pracy przygotowawczej było opracowanie regulaminu naszej gry zawierającego: organizatora, odbiorcę, datę i czas wydarzenia, miejsca ( stanowiska w terenie i na terenie szkoły ), zadania dla graczy, sposób prezentacji efektów, nagrody dla zwycięzców oraz prawa i obowiązki organizatora.

W Finale Gry, 9 listopada 2018 roku wystartowaliśmy już o 8:00- gracze, tj. uczniowie klas IV-VII w liczbie ponad stu pięćdziesięciu spotkali się w kąciku historycznym i zostali podzieleni na 16 drużyn- 8 drużyn wyruszyło w teren do punktów, w które musieli odszukać na podstawie otrzymanych mapek ze wskazówkami.

Punkty i ich nazwy:

1. Punkt Urzędu Gminy- gracze uzupełniali dokument urzędowy o brakujące elementy i poprawiali błędy ortograficzne, musieli też podać cechy bargłowian na postawie archiwalnej prasy lokalnej z 1918 roku i porównać architekturę budynku sprzed 100 lat ze współczesnym na podstawie zdjęć.

2. Punkt kaplicy kościoła - gracze wykonywali pieśni śpiewane 100 lat temu i te wykonywane współcześnie oraz nazywali przedmioty i elementy wystroju wnętrza.

3. Punkt straży- gracze wykonywali zadania sprawnościowe ( zadanie wymagało koordynacji i współpracy ) oraz wymieniali elementy stroju strażaka.

4. Punkt Muzeum Ziemi Bargłowskiej- gracze wchodzili w role poszukiwaczy ukrytego wśród zabytów skarbu.

5. Punkt biblioteczny- gracze odczytywali zaszyfrowne tytuły książek z okresu lat 1918- 2017 oraz uzupełniali tekst o brakujące elementy biografii Wielkich Polaków żyjących w latach 1918- 2018 ( mogli korzystać z różnych źródeł informacji dostępnych w bibliotece. 

Grupy na każdym stanowisku mogły otrzymać maksymalnie 15 punktów- ich pracę oceniała komisja ( strażnicy punktów) , w skład której wchodzili uczniowie klas ósmych, którzy nie byli graczami. Wszystkie grupy miały opiekunów- nauczycieli wybranych w drodze losowania.

Pozostałe osiem grup otrzymało kartę z zadaniami i rozwiązywało zadania na terenie szkoły, a następnie prezentowało je publicznie podczas podsumowania. Zadania grup pracujących na terenie szkoły:

1. Zadanie dotyczyło najnowszej animacji filmu dotyczącego kształtowania się granic Polski po odzyskaniu Niepodległości- gracze rozwiązywali krzyżówkę na podstawie filmu.

2. Zadanie związane było z twórcami kultury- należało przygotować recytację utworu patriotycznego oraz wykonać wylosowaną wcześniej pieśń patriotyczną.

3. Zadanie polegało na uzupełnieniu drewnianej ramy elementami związanymi z Niepodległą; gracze wybierali technikę, ale musiało to być wykonane materiałami wodoodpornymi, bowiem prace te znajdą się na placu przed szkołą.

W Finale gry wszyscy uczestnicy spotkali się o 11:00 ponownie w kąciku historycznym i po odśpiewaniu hymnu, o godz. 11:11, grupy pracujące w szkole prezentowały efekty pracy, które oceniała komisja, tym razem składająca się z nauczycieli.

W uroczystym podsumowaniu z udziałem władz Gminy, rodziców oraz wspomagajęcych grę instytucji ogłosiliśmy zwycięzcę gry i wręczyliśmy nagrody- upominki ufundowane przez dyrektora szkoły.

To były dla wszystkich niezapomniane chwile. "Do zobaczenia w maju"- tymi słowami pożegnaliśmy się.

Galeria zdjęć: 
Back to Top