O niepodległości mówimy i czytamy.

Drugim działaniem było włączenie się w akcję odsłonięcia Pomnika Wdzięczności w naszej wiosce. Pomnik Wdzięczności we Wrocance powstał z inicjatywy Stowarzyszenia „Nasza Wrocanka”. Członkowie Stowarzyszenia przeprowadzili na ten cel publiczną zbiórkę pieniędzy. Inicjatywę wsparł wójt Gminy Miejsce Piastowe- Marek Klara.  Piękną okazją do odsłonięcia pomnika były listopadowe obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w niedzielę- 18 listopada 2018r. , którą odprawili ks. proboszcz Jan Nigborowicz oraz proboszcz parafii Bóbrka- ks. Stanisław Babiarz. W homilii wygłoszonej przez bobrzeckiego kapłana nie brakło odniesienia do historii naszego narodu oraz podkreślenia roli pięknej miłości do Ojczyzny w życiu człowieka. Doniosłość uroczystości podkreślała obecność dwóch pocztów sztandarowych- z OSP we Wrocance oraz Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance. Po mszy uczniowie zaprezentowali się w patriotycznym przedstawieniu pt. „Gazeciarze II RP”. Następnie odbył się przemarsz uczestników pod Pomnik Wdzięczności, gdzie nastąpiło odsłonięcie pamiątkowego kamienia przez wójta Marka Klarę oraz prezes Stowarzyszenia – Annę Sieniawską Kuras. Po symbolicznym przecięciu wstęgi ks. proboszcz dokonał poświęcenia pomnika.  Finałem obchodów  było złożenie okolicznościowych wieńców i wiązanek oraz zapalenie zniczy. 

Galeria zdjęć: 
Back to Top