„Ojczyzna w poezji”

Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Ojczyzna w poezji”

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod hasłem „Ojczyzna w poezji”. Jego celem było pielęgnowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie kultury języka wśród uczniów, popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, rozbudzanie zainteresowania poezją patriotyczną oraz rozwijanie recytatorskich uzdolnień dzieci. Organizatorami konkursu były nauczycielki języka polskiego. Wzięło w nim udział 11 uczestników. Członkowie komisji, oceniając wykonania, brali pod uwagę dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe tekstu, zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny. Po wysłuchaniu pięknych recytacji wszystkich uczestników konkursu komisja musiała podjąć trudną decyzję i nagrodzić zwycięzców.

Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci drobne upominki.

Galeria zdjęć: 
Back to Top