Opowiedzcie wiatry... Droga do niepodległości

OTWARCIE WYSTAWY
„Opowiedzcie wiatry…  droga do niepodległości”

Szkoła Podstawowa nr 13 w Będzinie

REKONSTRUKCJA  HISTORYCZNA

Przed wernisażem wystawy goście oraz uczniowie starszych klas obejrzeli rekonstrukcję historyczną powstań śląskich przygotowaną przez uczniów i pod kierunkiem nauczycieli oraz prezentację multimedialną wprowadzającą w temat projektu.

Uczniowie, którzy przynieśli eksponaty na wystawę „Opowiedzcie wiatry… Droga do niepodległości” otrzymali publikację „Gra o niepodległość”, przygotowaną przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

WYSTAWA

Po występie młodzieży przeszliśmy do sali regionalnej z eksponatami, w której wiele przedmiotów pochodzi też z okresu 20 – lecia międzywojennego. Zaprezentowaliśmy oryginalne zdjęcia, publikacje, dokumenty oraz kopie cenne dla właścicieli.

W otwarciu wystawy uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Będzina, Muzeum Zagłębia w Będzinie, rodzice, dziadkowie, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.

Po wyjściu z izby regionalnej udaliśmy się do kolejnego „pomieszczenia” z wystawą.
Na przewiązce (korytarzu) wystawiliśmy kopie zdjęć, dokumentów przekazanych przez uczniów, mieszkańców Będzina oraz pochodzących ze zbiorów Muzeum Zagłębia w Będzinie.
 

Michał Kurtyka, Kacper Szkop

Galeria zdjęć: 
Back to Top