Patriotyzm na co dzień. Spotkanie z Panem Jackiem Myszkowskim w PSP nr 105 w Miedzeszynie

Już  pod koniec listopada nasi uczniowie zaangażowani w projekt spotkają się z Panem Jackiem Myszkowskim, emerytowanym nauczycielem fizyki i matematyki, zasłużonym  instruktorem harcerskim, absolwentem słynnego liceum krzemienieckiego. Pan Jacek jest aktywnym lokalnym działaczem, spotyka się z młodzieżą, w sposób niezwykle barwny i z ogromnym zaangażowaniem opowiada uczniom o dawnych harcerzach, działaniach patriotycznych na Kresach Rzeczypospolitej. Ponadto organizuje wycieczki rowerowe po okolicy. Już dziś planujemy wycieczkę śladami falenickiego getta. Podczas zajęć z Panem Myszkowskim będziemy próbowali odtworzyć lokalne miejsca pamięci, a przede wszystkim spiasć relacje osób, których dziadkowie byli świadkami wydarzeń z okresu okupacji i życia we wspomnianym gettcie.

Pan Jacek jest naszym bohaterem, wzorem i przykładem odpowiedzialności za młode pokolenie, zaangażowanym w dzialalność lokalną, osobą która dba o pamięć działalnosci osób zwyczajnych, którzy miłowali ojczyznę, przede wszystkim poprzez wysoki poziom nauczania i aktywność patriotyczną w najbliższej okolicy, w małej ojczyźnie.

Back to Top