Polskie drogi do niepodległości - konkursy szkolne

31 pażdzienika w naszej szkole odbyły się dwa konkursy wiedzy nt. okoliczności odzyskania niepodległości. Konkursy przeprowadzone zostały w dwóch kategoriach: dla klas IV - VI SP oraz klas VII, VIII SP i III Gimnazjum. Warto dodać, że w tworzeniu pytań konkursowych uczestniczyli sami uczniowie. Oni także razem z nauczycielami historii sprawdzali prace konkursowe. Ponadto zakończył się także konkurs na  prezentację multimedialną nt. bohatera walk o niepodległość w latach 1795-1918. Poziom prezentacji był bardzo wysoki. Uczniowie wybierali takie postaci historyczne jak. Emilai Plater, czy Franciszek Rochebrune.

Back to Top