Projekt multimedialny nt. lokalnego bohatera "Franciszek Cichowski - kierownik Szkoły w Pruszczu, lokalny społecznik i patriota w okresie międzywojennym"

Uczniowie pod kierunkiem nauczycielki historii p. Małgorzaty Szankowskiej opracowali multimedialny film opisujący postać Franciszka Cichowskiego - lokalnego społecznika i patrioty w okresie międzywojennym. Był on kierownikem Szkoły w Pruszczu.To dzięki  niemu możemy odtwarzać to co się działo w tamtym czasie w naszej miejscowości i okolicach, ponieważ pisana przez niego Kronika Szkoły w Pruszczu to bezcenne źródło ówczesnego życia lokalnego Z uwagi na działalność w środowisku lokalnym, ale też swoją patriotyczną postawę - zasłużył na miano bohatera.  

https://youtu.be/3K47IeKubSk

Back to Top