Przystanek Niepodległość

Emisja filmu historycznego „Przystanek Niepodległość” Zofii Kunert ( dla młodzieży ZSZ „Sztygarka” oraz Seniorów Uniwersytetu III Wieku) – Gmach Muzeum Miejskiego „Sztygarka”

Back to Top