Składanie flagi

Dnia 24 i 25 października odbyły się w Szkole Podstawowej nr 4 w Łukowie warsztaty na temat: „Jak prawidłowo złożyć flagę Polski?

 Młodzież z klasy 8c pod opieką nauczycieli: p. Marii Wiąckiewicz, p. Grzegorza Dziewulskiego oraz -wychowawcy klasy- p. Marka Krasuskiego przeprowadziła szkolenie adresowane do uczniów naszej szkoły. Dwudniowe warsztaty objęły -pierwszego dnia- uczniów klas IV-VI, zaś drugiego  - klas VII-VIII i klas III gimnazjum.

Spotkania miały charakter warsztatów kaskadowych, które miały na celu przeszkolenie po dwóch osób z każdej z klas. Przeszkoleni uczniowie mają za zadanie tę umiejętność przekazać swoim koleżankom i kolegom z klasy.

Celem nadrzędnym spotkania było  przekazanie umiejętności poprawnego składania flagi państwowej, wyrabianie należytego szacunku do symbolu przynależności narodowej, kształtowanie uczuć patriotycznych. Opisywane działanie służyło również wzmocnieniu postaw obywatelskich  i patriotycznych uczniów wobec swojej Ojczyzny, a także uświadomiło im konieczność nieustannej troski  o dobro swojego kraju, zarówno w wymiarze społecznym, jak i prywatnym.

Realizacja powyższego zadania była jednym z wielu innych realizowanych w naszej szkole  w związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości.

Galeria zdjęć: 
Back to Top