,,Ulicami Pietrowic Wielkich" - tworzymy spacerownik

W ramach obcodów 100-lecia odzyskania niepodleglości w naszej szkole powstanie spacerownik ,,Ulicami Pietrowic Wilekich" (tytuł roboczy). Zakończyliśmy już etap koncepcyjny.Teraz przyszedł czas na zbieranie materiału źródłowego oraz działnia terenowe. Nasze wysiłki wspiera lokalny badacz, autor kilku książek nt. Pietrowic i okolic. Patronat nad całym przedsięwzięciem objął UG w Pietrowicach Wielkich. O postępach prac będziemy informować.

Back to Top