W co bawiły się dzieci 100 lat temu?

   23 listopada 2018 roku wolontaruiusz oraz wolontariuszki programu  "PoczytajMy" z klasy III B gimnazjalnej ( Kasia Granacka, Kamil Sławiński, Paulina Budzińska ) zaplanowali i przeprowadzili warsztaty, których celem była "Zabawa z Niepodległą". W trwających trzy godziny zajęciach edukacyjnych młodzież bawiła się z grupą 28 czwartoklasistów w zabawy sprzed stu lat, tj. "Kot i myszka", "Wąż", "Ślepa babka", "Straż pograniczna" oraz "Palant". Jak się okoazało, niektóre z tych zabaw są znane również dziś, choć pod zmienionymi nazwami, stąd dostarczyły wszystkim ( również księdzu i nauczycielowi wychowania fizycznego ) wiele radości. Czwartoklasiści doskonale się bawili i poprosili, aby takie zabawy odbywały się każdego dnia, np. podczas przerw lub na zajęciach wychowania fizycznego. Przy opracowaniu zajęć młodzież korzystała z udostępnionej przez Panią Koordynator książki "Jak się bawić? Gry towarzyskie", wydanej w Warszawie Nakładem Michała Arcta w 1912 roku.

  Podczas zajęć wolontariusze zapoznali też czwartoklasistów z ważnymi postaciami, którzy zasłużyli się Niepodległej oraz wysłuchali książki J. Papuzińskiej "Asiunia", w całości przeczytanej przez wolontariuszy "PoczytjMy". Uczniowie, często ze zdziwienim, słuchali opowieści, w której dziecko ( J. Papuzińska ) opowiada o tragedii ludności podczas Powstania Warszawskiego. Po lekturze książki był czas na rozmowy i wnioski. Słuchający doskonale zrozumieli wartości wpisane w tekst tej jakże mądrej książki, więc rozmowa była ciekawa i pouczająca dla wszystkich w niej uczestniczących.

  W częsci finałowej wszyscy otrzymali dyplomy opracowane i wręczone przez: Kasię, Kamila i Paulinę.

Tego typu zajęcia, choć wymagają od organizatorów dużo pracy, dostarczają wszystkim radości- chwile spędzone razem na zawsze pozostają w pamięci wszystkich uczestników i uczestniczek.

 

Galeria zdjęć: 
Back to Top