"W hołdzie dla Niepodległej"- montaż słowno-muzyczny.

„W hołdzie dla Niepodległej”- uroczystości związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Torzymiu.

       Listopad to szczególny miesiąc w dziejach naszego narodu, którego zaborcy nie byli w stanie zniszczyć. Swą wyjątkowość zawdzięcza dacie 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska, po ponad wiekowej niewoli, uzyskała niepodległość. Droga do niej była długa i trudna, naznaczona wysiłkiem wielu pokoleń Polaków. Ojczyzna nasza, jak chyba żaden inny kraj, przeszła cierniową drogę walki, stając się ogromnym polem bitewnym, na którym w krwawych zmaganiach zwalczyliśmy najeźdźców i wywalczyliśmy sobie prawo do samostanowienia. Mówi się, że 11 listopada to dzień wolności dla Polaków. Jak to się stało, że nasi przodkowie, żyjący sto lat temu, zrozumieli, co znaczy wolność? Dlaczego tę rocznicę nazywamy świętem wolności i radości?

      Aby pomóc w zrozumieniu tej prawdy, w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Torzymiu przedstawiono montaż słowno-muzyczny, dotyczący wydarzeń toczących się na ziemiach polskich przed stu lat, czyli już wiek temu. 8 listopada 2018 roku w auli szkolnej w Torzymiu zorganizowano wystąpienie młodzieży, przywołujące atmosferę sprzed lat. Uroczystości przyświecał bardzo podniosły nastrój. Uczestniczyli w niej: Burmistrz Gminy i miasta Torzym – Pan Ryszard Stanulewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Torzymia – Pan Zbigniew Wołoncewicz, Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Torzymiu – Pani Estera Wojteczek, Dyrektor Torzymskiego Ośrodka Kultury - Pan Andrzej Kuchnio, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Torzymiu – Pan Robert Borkowski, Wicedyrektor szkoły – Pani Mirella Kalwa, grono pedagogiczne i uczniowie z miejscowej szkoły.

     Młodzi wykonawcy prezentowali krótkie odsłony historyczne, ukazujące znaczące karty w historii naszego narodu, takie jak: chrzest Mieszka I, koronację Bolesława Chrobrego, Władysława Jagiełłę pod Grunwaldem, hołd pruski, uchwalenie Konstytucji 3 maja. Przejmująca była scena, przedstawiająca tragedię trzech rozbiorów Polski. Żal potęgował się na wspomnienie losów naszych rodaków w okresie niewoli: Walki Legionów Polskich we Włoszech, wystąpień zbrojnych Polaków podczas powstania listopadowego i styczniowego, obrony polskiej mowy przez dzieci z Wrześni. Wzruszała także przemowa Józefa Piłsudskiego po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Daty najważniejszych wydarzeń z naszej przeszłości, demonstrowane były na kartach wielowiekowego kalendarza, które zrywano podczas prezentacji poszczególnych scen historycznych, przedstawianych przez uczniów. Wyjątkowość scen podkreślały stroje historyczne, w których występowała młodzież szkolna.

     Uczniowie recytowali również wiersze o tematyce patriotycznej: „Abecadło wolnych dzieci” Or- Ot Artura Oppmana, „Mazur Dwernickiego” Wincentego Pola,„Moja piosnka II” Cypriana Kamila Norwida,„Litania Pielgrzymska” Adama Mickiewicza,„O Wrześni” Marii Konopnickiej,„Rozdzielił nas mój bracie” Edwarda Słońskiego,„Niepodległość” Antoniego Słonimskiego.który udostępnił nam ornat oraz wszystkim rodzicom, współtworzącym stylizację historyczną młodych wykonawców. Pięknym podsumowaniem widowiska był występ uczennicy w białej sukni, przepasanej biało-czerwoną szarfą, symbolizującej wolną Polskę.

     Utwory muzyczne wykonane zostały przez chór ze szkoły podstawowej w Torzymiu. Zaprezentowano m. in.:„Mazurka Dąbrowskiego”, „Taki kraj”, „Witaj Majowa Jutrzenko!”, „Warszawiankę”, „W krwawym polu”, „Przybyli ułani”„Piechotę”, „Rozszumiały się wierzby płaczące”. Hasłem uroczystości „W hołdzie dla Niepodległej”, uczczono pamięć wszystkich pokoleń naszych rodaków, którym nie dane było żyć w wolnej Polsce.

     11 listopada 2018 roku w Dzień Święta Niepodległości, wystąpienie dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Torzymiu zaprezentowano społeczności Torzymia. Spektakl odbył się w Kościele Parafialnym w Torzymiu. Całość widowiska uwydatniona została przez wspaniałą akustykę Kościoła.

     Organizatorami dwudniowego przedsięwzięcia były Panie: Emilia Pochrząszcz – dbająca o oprawę muzyczną wystąpienia i śpiew chóru szkolnego, Ilona Wojciechowska – autorka scenografii, Danuta Czapnik i Joanna Pawlak – Kopeć – odpowiedzialne za zgodność historyczną scenariusza oraz część scenografii oraz Pan Władysław Bobowski, tworzący szatę graficzną projektu. Widowisko historyczne mogło się odbyć dzięki pomocy, zaangażowaniu i fachowemu, technicznemu wsparciu ze strony dyrektora Torzymskiego Ośrodka Kultury, Pana Andrzeja Kuchnio oraz Pana Przemysława Mielczarka. Serdeczne podziękowania należą się też Radzie Rodziców za sfinansowanie wypożyczenia strojów historycznych z teatru w Gorzowie Wlkp., księdzu Grzegorzowi Kołodziejczykowi,który udostępnił nam ornat oraz wszystkim rodzicom, współtworzącym stylizację historyczną młodych wykonawców.

Galeria zdjęć: 
Back to Top