W naszej szkole dużo radości bo świętujemy 100 lat wolności!

W naszej szkole dużo radości bo świętujemy 100 lat wolności!

 

,,Dla Niepodległej’’ -uczciliśmy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla upamiętnienia tego doniosłego wydarzenia zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć.

Uczniowie mieli możliwość pogłębienia wiedzy uczestnicząc w grze edukacyjnej „Twórcy niepodległości” .W sposób ciekawy można było poznać biografie osób, którym zawdzięczamy własne państwo.

Nasza szkoła przyłączyła się do apelu Pani Minister Edukacji Narodowej ,,Bicia rekordu śpiewania hymnu państwowego przez młodzież szkolną’’. W dniu 9 listopada 2018 roku o godz.11.11 wspólnie zaśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn.

Społeczność naszej szkoły pisała życzenia dla Niepodległej ,ze strof płynęła miłość do Ojczyzny,  zadowolenie i duma z odzyskanej niepodległości. Wychowawcy klas ze swoimi uczniami przygotowali prace plastyczne ukazujące piękno ziemi ojczystej oraz plakaty ilustrujące skojarzenia ze słowem- Polska.

W przygotowanej inscenizacji oddaliśmy cześć Ojczyźnie i tym, którzy w imię Jej Niepodległości oddali to, co mieli najcenniejsze – swoje życie. Dzięki niezłomnej postawie naszych przodków i niezachwianej wierze w niepodległą Polskę, mamy dziś to, co najcenniejsze – wolność.

Po części oficjalnej i artystycznej uczniowie odpowiadali chórem na pytania dotyczące znajomości symboli narodowych, ważnych rocznic państwowych. Następnie cała społeczność naszej szkoły podrzucała jak najwyżej biało-czerwone balony, w nawiązaniu do barw narodowych ,które nosimy w naszych sercach. Zabawa była przejawem szczęścia ze wspaniałego jubileuszu naszej Ojczyzny. W nagrodę za zaangażowanie i doskonałe wykonanie poszczególnych zadań na każdego czekał słodki poczęstunek.

Przeprowadzono cykl lekcji poświęconych patriotyzmowi- młodzież uświadamiała sobie że bycie patriotą, nie przejawia się tylko w walce zbrojnej, ale m.in. poprzez odpowiedzialne i sumienne wypełnianie swoich codziennych obowiązków; dziecka ,ucznia, członka lokalnej społeczności. Poszukiwano osób w najbliższym środowisku, których postawa i działalność może być wzorem współczesnego patriotyzmu.

W   ramach 12 pomysłów  na wyjątkowy apel z CEO :przygotowano inscenizację historyczną,po zakończeniu której uczniowie odpowiadali na pytania związane z: ważnymi wydarzeniami z historii Polski,obchodami świąt narodowych ,symbolami narodowymi.Cała społeczność szkolna przygotowała plakaty zwiazane ze słowem Polska-zaangażowno wychowawców i poszczególne klasy .Wszyscy uczniowie podrzucali jak najwyżej biało-czerwone balony, od przedszkola do klasy trzeciej gimnazjum(starsi uczniowie wspomagali młodszych w pompowaniu balonów)dla wszystkich było to niesamowite przeżycie.Na zakończenie wszyscy skonsumowali słodkości w barwach biało-czerwonych.Ponadto zorganizowano warsztaty pt:,,Twórcy niepodległości'' dla klas piątych , na zajęciach wiedzy o społeczeństwie został zrealizowanych cykl lekcji o patriotyźmie.Wszyscy uczniowie naszej szkoły pisali życzenia dla Niepodległej ,młodsze dzieci w literackiej twórczości mogły liczyć na  wsparcie rodziców-najpiękniejsze życzenia zostały umieszczone na szkolnej gazetce. Pragnę podkreślić ,że w radosne obchody Święta Niepodległości  mógł się włączyć każdy bez względu na wiek czy umiejętności.

Podjęte inicjatywy pokazały ,że treści historyczne możemy przekazywać na wiele sposobów w atrakcyjnej formie dla każdego ucznia. Służyły pielęgnowaniu tożsamości narodowej , kształtowaniu obywatelskich postaw i wpajaniu  wartości patriotycznych .

Obchodom setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę towarzyszył niepowtarzalny nastrój i radosne uśmiechy na twarzach naszych przedszkolaków i uczniów.Bardzo się cieszymy, że przystapiliśmy do programu ,który wyzwolił w nas dużą dawkę energii ,pobudzał do działania i był impulsem do refleksji i przemyśleń.Dziękujemy!

                                                                                                                        koordynator przedsięwzięcia -Łucja Przerada

 

 

Galeria zdjęć: 
Back to Top