W stulecie niepodległości NA ŻWANOWIECKIEJ

Drogie i Drodzy uczestnicy projektu ,, Młodzi w akcji". W załączonych materiałach znajdziecie nieco informacji o naszych obchodach w ramach akcji STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI NA ŻWANOWIECKIEJ wraz z pomysłami na grę sportową, zadania o najbliższje okolicy, a także informację z udziału naszych uczniów w uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej generałowi Zbigniewowi Ścibor-Rylskiemu.

W najbliższym czasei planujemy nagranie słuchowiska poświęconego generałowi, w którym pokażemy go, jako bohatera codzienności, niezwykle skromnego i życzliwego człowieka ( XI ), a zimą na plac naszej szkoły przylecą nieoczekiwanie motyle i odbędzie się hsppening o wartościach, jakie przyświecały właśnie wspomnianym bohaterom ( Ścibor-Rylis nosił pseudonim ,,Motyl" w czasie warszawskiego zrywu z roku 1944 )

 

,, DOBRZE ZASŁUŻYŁ SIĘ OJCZYŹNIE…”

słowo o gen. Zbigniewie Ścibor- Rylskim

2 X delegacja uczniów naszej szkoły wzięła udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej zmarłemu przed dwoma miesiącami generałowi  brygady, ostatniemu oficerowi WP II Rzeczypospolitej oraz dowódcy kompanii ,,Motyl” batalionu ,, Czata 49”, Zbigniewowi Ścibor-Rylskiemu. Nasi uczniowie, w obecności Pani Prezydent m.st. Warszawy, przedstawicieli środowisk kombatanckich, środowisk powstańczych na czele z Panią wiceprezes ZWP  Haliną Jędrzejewską ps. ,,Sławka” oraz Pana Jana Kasprzyka Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych złożyli wieniec w imieniu społeczności PSP nr 105 im. A. Lindgren w Miedzeszynie.

Po zakończeniu uroczystości nasza delegacja zwiedziła wystawę przygotowaną przez Związek Powstańców Warszawskich przy ul . Długiej 22. Udział w tym patriotycznym wydarzeniu wpisuje się w program ogólnopolskiego semestralnego projektu: ,, Młodzi w Akcji. Wiwat Niepodległość”. Realizując zadania projektowe uczniowie będą opiekować się jednym z Powstańców, uczestnikiem walk z roku 1944, nagrają słuchowisko poświęcone gen. Z. Ścibor-Rylskiemu, zorganizują happening: ,, Motyle” oraz opracują biogramy wybranych Powstańców.

opracował: Piotr Ulatowski

Przykłady aktywności patriotycznych

10 X 10 - NA STULECIE DNIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

ZADANIA DLA UCZNIÓW KLAS V i VI SP

I. ROZSYPANKA: Konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim: ,,Polityk, wódz i wizjoner – Piłsudski znany i nieznany”

Wycinamy i wkładamy do np. zielonych kopert pytania, do np. czerwonych ( inaczej oznakowanych ) odpowiedzi. Zadanie uczniów polega na dopasowaniu pytania i odpowiedzi. Naszym zadaniem będzie naprowadzanie uczniów. Będzie to szukanie związków tematycznych i próba zapamiętania najważniejszych faktów.

 

ŚRODOWISKO RODZINNE I LATA MŁODZIEŃCZE

 

 1. W którym roku urodził się Józef Piłsudski ?    ( 5 XII 1867 r. )

 

 1. Podaj miejsce urodzin przyszłego Marszałka Polski ?   ( Zułów, 60 km od Wilna )

 

 1. Jakie imiona nosili rodzice Piłsudskiego ?     ( Józef Wincenty i Maria z Billewiczów )

 

 1. Powiedz jak pieszczotliwie rodzice i rodzeństwo nazywali Józefa Piłsudskiego ?  ( Ziuk )

 

 1. W 1880 r. nastąpił pierwszy kontakt Piłsudskiego z konspiracją. Podaj nazwę nielegalnego pisma, które Piłsudski przepisywał ze swym bratem ?

( ,,Gołąb Zułowski”, gazeta zawierająca przedruki z warszawskiej i wileńskiej prasy, informacje z historii Polski )

 

 1. Jakie wydarzenia spowodowały przeniesienie się rodziny Piłsudskich do Wilna ? ( pożar majątku w 1874 r. oraz zadłużenie )

 

 1. Jaką nazwę nosiła tajna organizacja, założona w 1882 r., przez uczniów I gimnazjum wileńskiego, do której należał Piłsudski wraz ze swym bratem Bronisławem ? ( ,,Spójnia”)

 

 1. Wymień dwa przedmioty, z których na maturze w 1885 r. Piłsudski otrzymał piątki. ( historia i geografia )

 

 1. Co studiował Piłsudski w Charkowie ? ( medycyna )

 

 1. Podaj tytuł głównego pisma Polskiej Partii Socjalistycznej, której członkiem od 1893 r. był Piłsudski ? ( pismo ,,Robotnik” )

 

PIŁSUDSKI I SPRAWA POLSKA PODCZAS PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

 

 1. Odpowiedz czy to zdanie jest prawdziwe: ,, Za największego wroga Polski Piłsudski uważał Niemcy” ( fałsz, wrogiem tym była Rosja )

 

 1. Na terenie, którego z zaborów Piłsudski organizował przed rokiem 1914 tajne związki strzeleckie ? ( zabór austriacki, Galicja )

 

 1. Jak nazywał się oddział sformowany przez Piłsudskiego, który 6 VIII 1914 r. wyruszył z Krakowa w celu wywołania Powstania w Królestwie Polskim ? ( I Kompania Kadrowa lub ,,Kadrówka” )

 

 1. Którą z trzech brygad legionowych dowodził Józef Piłsudski od 1914 r. ? ( był dowódcą I Brygady )

 

 1. Od jakich słów rozpoczyna się tekst słynnej pieśni legionowej ? ( ,,My pierwsza Brygada, Strzelecka gromada …” )

 

 1. W którym roku Piłsudski odmówił złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier, co wywołało tzw. kryzys przysięgowy ?

( w 1917 r. w wyniku którego został osadzony w więzieniu w Magdeburgu )

 

 1. Wyjaśnij skrót POW. Jest to nazwa tajnej organizacji, którą Piłsudski powołał do życia w 1914 r. ( Polska Organizacja Wojskowa )

 

 1. Podaj umowna datę odzyskania przez Polskę niepodległości. ( 11 XI 1918 r. – wymagana znajomość dnia, miesiąca i roku )

 

 1. Jaki tytuł nosił Piłsudski po powrocie do Polski w 1918 r. ( tytuł Naczelnika Państwa )

 

 1. Podaj nazwisko drugiej żony Piłsudskiego ( Aleksandra Szczerbińska )

 

 

 

 

PIŁSUDSKI NIEZNANY ( uczniowie wybierają jedną z dwóch podanych odpowiedzi )

 

 1. W Warszawie znajdują się dwa pomniki Józefa Piłsudskiego. Jeden z nich stoi na placu jego imienia. Drugi z monumentów Marszałka został usytuowany przed: Belwederem czy Pałacem Kultury i Nauki ? ( Belweder )

 

 1.  W sierpniu 1914 r., kiedy wyruszał na wojnę otrzymał klacz, którą od koloru maści nazywał: Kasztanką czy Czarną Perłą ? ( Kasztanka )

 

 1. W swoim testamencie życzył sobie, aby jego serce zostało złożone wśród żołnierskich mogił na Rossie w: Krakowie czy Wilnie ? ( Wilno )

 

 1. W II 1918 r. kiedy Piłsudski skończył już pięćdziesiątkę, przyszła na świat jego pierworodna córka Krystyna czy Wanda ? ( Wanda )

 

 1. Czy wilczura, otrzymanego w 1926 r. , który jemu jedynemu z rodziny był ślepo posłuszny nazwał Reksem czy po prostu Psem ? ( Psem ).

 

 1. Marszałek szedł do sypialni o godzinie 3-4 nad ranem, aby w słabym świetle lampki umieszczonej w kącie pokoju ( bo nie znosił ciemności ) próbował zasnąć. Zasypiał kładąc głowę na poduszce czy kancie nocnego stolika ? ( nocny stolik )

 

 1. ,,Ilekroć wybierał się w podróż lub wyruszał w pole”, jak wspominała żona Aleksandra, zawsze miał ze sobą oprócz medalika Matki Boskiej Ostrobramskiej i zdjęć córek: ,, Potop ‘’ Sienkiewicza czy dzieła Juliusza Cezara ? ( ,,Potop” Sienkiewicza )

 

 1. W proteście przeciwko utworzeniu rządu przez Narodową Demokrację, której polityków obwiniał o zamordowanie Gabriela Narutowicza, Piłsudski wycofuje się z życia publicznego i przenosi się do: Sulejówka czy Otwocka ? ( Sulejówek )

 

 1. Powodem śmierci 12 V 1935 r. był zawał czy rak wątroby ? ( zmarł na raka wątroby )

 

 1. W celu wywołania narodowego powstania, 6 VIII 1914 r. na czele Kompanii Kadrowej wyruszył z Krakowa do Kielc czy Warszawy ?

 

          ( Kielce )

     

 

 

 

     

 

ZADANIA DLA UCZNIÓW DLA KLAS III – IV

 

Konkurs: ,,Historia I wojny światowej. Sprawa polska: daty i pojęcia”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW

 

 

Konkurs: ,,Jaka to melodia”

Historyczna uczta melomanów   ( patriotyczne pieśni ułańskie )

 

 

1. Uczniowie słuchają fragmentów patriotycznych pieśni i odgadują ich tytuły

 

2. Korzystają z podpowiedzi prowadzącego konkurs, który pomaga na trzy sposoby:

    - na prośbę ucznia podaje trzy tytuły piosenek, z których jeden jest prawidłowy

    - na prośbę ucznia przytacza fragment tekstu wybranej zwrotki bądź refrenu

    - na prośbę ucznia opowiada własnymi słowami treść piosenki/ kontekst historyczny

 

3. Punkt zdobywa ten z uczniów, który pierwszy poda właściwy tytuł danego utworu

 

4. W konkursie zwycięża ten uczeń/grupa, który/która po zakończeniu ostatniej rundy ( ,,kolejki” ) zdobędzie  największą liczbę punktów

 

UTWORY KONKURSOWE

 

 • ,,Przybyli ułani pod okienko”
 • ,,My Pierwsza Brygada…”
 • ,,Jeszcze jeden Mazur dzisiaj …”
 • ,,Marsz, marsz Polonia”
 • ,,Warszawianka”
 • Inne – wg pomysłu nauczyciela muzyki, historii bądź któregoś z Was - Gimnazjalistów

 

 

ZADANIA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW

 

,,Listopadowe graffiti”

 

zabawa: skojarzenia dotyczące sprawy polskiej podczas I wojny światowej wyrażone plastycznie

 

JESTEM MŁODYM GRAFICIARZEM, CZASEM COŚ NA MURACH MARZĘ

MOJA SZTUKA TREŚCI NIESIE, O CZYM MÓWIĘ ? CZY JUŻ WIECIE ?

 

Uczniowie podzieleni zostają na małe grupy

 

 1. Uczniowie, pod kierunkiem nauczyciela/opiekuna gimnazjalisty wykonują graffiti poświęcone Polakom i sprawie

      polskiej podczas I wojny światowej. ( według przygotowanej listy graffiti )

 

 1. Prezentują pozostałym uczestnikom zajęć swoje prace i na zasadzie skojarzeń ( ich własne pomysły co mówić, aby jak najszybciej naprowadzić zgadujących).  Przedstawiają swoje prace plastyczne-graffiti tak, aby zgadujący, jak najszybciej podali właściwą nazwę czy hasło z listy.

 

Przykładowe hasła:

 

11 XI

 

wagon kolejowy, w którym podpisano rozejm

 

1914 – 1918 – lata pierwszej wojny światowej

 

POLSKA znowu zjednoczona ( połączona z trzech zaborów )

 

Fragment zapisu nutowego do pieśni ułańskich ( legionowych )

 

Wąsy Komendanta Piłsudskiego

 

słynny koń Kasztanka

ZADANIA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW

 

ZESPÓŁ NA ZESPÓŁ/KLASA NA KLASĘ

 

Historyczne kalambury

 

,,Polacy i sprawa polska podczas I wojny światowej”

 

 

            DO WYBORU:  zadanie na pokazywanie lub zadanie plastyczne ( rysunki ). Przygotowujemy listy haseł dla pokazujących i odgadujących

 

Hasła do odgadnięcia:

 

 1. Józef Piłsudski
 2. Legiony
 3. Akt 5 Listopada (1916 r.)
 4. Rozejm w Compiegne (czyt. Kąpień) pod Paryżem
 5. Kryzys przysięgowy z 1917 r.
 6. Zesłanie Piłsudskiego do więzienia w Magdeburgu
 7. Niewola
 8. Niepodległość
 9. Ułani
 10.  ,,Błękitna Armia” (dowódca gen. Józef Haller, wojsko polskie utworzone we Francji)ZADANIA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW

 

ZESPÓŁ NA ZESPÓŁ/KLASA NA KLASĘ

 

Historyczne skojarzenia

,,Polacy i sprawa polska podczas I wojny światowej”

 

     Chętni uczniowie rywalizują ze sobą. Wygrywa ten kto w najkrótszym czasie poda największą liczbę prawidłowych

     Haseł.

     

    Hasła do odgadnięcia:

 

 1. Ypres ( czytaj Ipr ) ; musztardowy ; Niemcy ; Bolimów – gaz bojowy
 2. Legiony ; Józef ; Naczelnik ; orientacja proaustriacka – Piłsudski
 3. Cesarze ; odezwa ; 1916 r. ; polscy rekruci – Akt 5 XI
 4. Błękitna armia ; Józef ; Francja ; generał – Haller
 5. Ugrupowanie ; Dmowski ; orientacja prorosyjska ; Legion Puławski – Narodowa Demokracja
 6. Książę ; odezwa ; VIII 1914 r. ; wojsko rosyjskie – Mikołaj Mikołajewicz
 7. Kompozytor ; Hotel ,,Bazar” ; Poznań ; Ignacy – Paderewski
 8. VIII 1914 r. ; Kielce ; Piłsudski ; Pierwsza – Kadrówka ( I Kompania Kadrowa )
 9. Gwałtowna zmiana ; Rosja ; 1917 r. ; Lenin – rewolucja
 10. Totalna ; wyniszczenie ; ofiary ; front - wojna

 

 

 

ZADANIA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW

 

ZESPÓŁ NA ZESPÓŁ/KLASA NA KLASĘ

 

GRY I ZADANIA SPORTOWO – HISTORYCZNE

 

 1. 100 m na stulecie niepodległości  ( Bieg na 100 m ) Bijemy rekordy dla Niepodległej. Tu nawiązujemy nie tylko do sukcesów polskich sportowców międzywojnia lecz także do osiągnięć II RP w pozostałych dziedzinach życia.
 2. 100 pompek i 100 przysiadów ( można podejść do konkurencji zespołowo, w drużynie, np. każdy uczeń choć jedną pompkę i przysiad)
 3. Rzuty lotką do tarczy ( w zespole łącznie mamy 100 rzutów – zbieramy punkty: KLASA NA KLASĘ
 4. Skakanie przez linę ( drużyna skacząc wykrzykuje hasło: 11 XI 1918 r. – POLSKA ZNOWU WOLNA ). Ile razy uda się wykrzyczeć hasło bez skuchy
 5. Żonglerka legionistów – żonglujemy piłką nożną w zespołach. Każdy zgłoszony zespół, który pierwszy przekroczy liczbę 100 odbić wygrywa
 6. TRZY BRYGADY NA BARYKADY – zgłoszone trzy zespoły ( liczba uczestników w zależności od frekwencji ) biegną przez tor przeszkód na czas. Można pomyśleć, nad takim torem, aby musiały się sprężyć, by przebyć tor w mniej niż 123 sekundy. 123 lata trwał czas zaborów i braku wolności
 7. Przeciąganie liny: DWA ZESPOŁY: jeden drużyna Piłsudskiego, a druga Dmowskiego, nawiązujemy do dwóch orientacji politycznych: proaustriackiej i prorosyjskiej, ścierających się w momencie wybuchu I wojny.
 8. Spod znaku ,,STRZELCA” i Związku Strzeleckiego – nawiązując do paramilitarnych oddziałów J. Piłsudskiego uczniowie ćwicząc celność rzucają szyszkami do wyznaczonego miejsca/okręgu rzuty karne. Rzucamy dotąd, aż łącznie wrzucimy 100 szyszek w wyznaczone miejsce.

 

 

 

 

          

 

Galeria zdjęć: 
Back to Top