Wojny dorosłych sprawy dzieci

Jak ważna jest niepodległość? Bierzemy ją za pewnik i nie doceniamy jej na co dzień. Według raportu Unicef ponad 250 mln dzieci, czyli co dziewiąte dziecko na świecie żyje na obszarach ogarniętych wojną. Stąd pomysł na projekt „Wojny dorosłych – historie dzieci”. Projekt ma uwrażliwiać przybliżając współczesne konflikty, warunki życia rówieśników na terenach objętych wojną; poruszymy też takie tematy, jak utrata dzieciństwa, zmiana ról i uchodźctwo.

Częścią projektu była wycieczka klasy V i VI  do Muzeum Powstania Warszawskiego, na lekcję pt. „Dzieci walczącej stolicy”. Na zajęciach zapoznali się z losem dzieci w trakcie okupacji i podczas Powstania Warszawskiego. Rozmawiali o trudnej sytuacji ich rówieśników w 1944 roku,  Zastanawiali się, jakie zadania stawiały przed dziećmi okupacja i Powstanie Warszawskie. Wiedzę zdobywali podczas, rozmowy, zwiedzania ekspozycji i twórczej pracy w grupach.

 

Galeria zdjęć: 
Back to Top