Współczesny patriotyzm - małe gesty dla Ojczyzny!

Czy trudno być współczesnym patriotą? Jak w dzisiejszych czasach okazać miłość do Ojczyzny? Żyjąc w wolnym kraju nie musimy przelewać za niego krwi. Nie znaczy to jednak, że patriotyzm stracił na wartości - choć wielu może wydawać się niemodny - a to, że przybiera dziś nowoczesną formę, która polega między innymi na sumiennym wypełnianiu obowiązków, kultywowaniu tradycji, dbałości o język polski, byciu dobrym i uczciwym człowiekiem oraz pielęgnowaniu czci wobec narodu, wobec Tych, dzięki którym możemy cieszyć się pełnią życia. Napawa dumą fakt, że uczniów Dwójki - członków SKW oraz pozostałych uczniów klas 7,8 SP i 3 G – możemy nazwać współczesnymi młodymi patriotami. W związku ze zbliżająca się setną rocznicą odzyskania niepodległości przeprowadzili oni prace porządkowe na Pomniku Harcerzy sąsiadującym z naszą szkołą oraz cmentarzu wojskowym z I wojny światowej.Pracę zakończyli chwilą refleksji o losie Poległych i oczywiście modlitwą za Ich dusze.
W takich prostych gestach kryje się dziś miłość do Ojczyzny!

Galeria zdjęć: 
Back to Top